Γιατί 7net

Τώρα που η οικονομική κρίση πλήττει όλες τις εταιρείες, επανερχόμαστε στη βασική αρχή της αγοράς που απαιτεί ελαχιστοποίηση δαπανών και γρήγορη απόσβεση για κάθε Ευρώ που έχει εκταμιευτεί.

Δεν αντέχουν πλέον οι εταιρείες τα αλόγιστα έξοδα στο χώρο της πληροφορικής και οργάνωσης, με συνεχείς υπερβάσεις του προϋπολογισμού. Είναι περισσότερο από ποτέ εμφανής η ανάγκη για υψηλή ποιότητα με ελεγχόμενο κόστος.

Στο κλίμα αυτό η 7net παλεύει μαζί με τους πελάτες της, με διαφάνεια και αξιοπιστία, συνεισφέροντας στην επιτυχία τους. Κάθε έργο είναι σωστά ορισμένο ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, χωρίς εκπλήξεις και με αποτελέσματα πάντα μετρήσιμα.

Οι χρεώσεις της 7net είναι προσυμφωνημένες και αφορούν σε έργα και όχι σε ώρες εργασίας. Είναι έτσι πάντα σαφές και εκ των προτέρων γνωστό το τελικό κόστος κάθε έργου.