Άνθρωποι - έργα

Οι άνθρωποί μας είναι στελέχη καταξιωμένα και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και οργάνωσης.

Κατά τη σταδιοδρομία τους στον ιδιωτικό τομέα έχουν διακριθεί αναλαμβάνοντας πολλά και δύσκολα έργα, πάντα με επιτυχία.

Είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες (Σύμβουλοι Πληροφορικής, Μηχανικοί Συστημάτων και Επικοινωνιών, Αναλυτές / Προγραμματιστές, Τεχνικοί, Οικονομολόγοι και Σύμβουλοι Οργάνωσης και Διοίκησης).