Ενότητες Soft1

STOCK MANAGEMENT
Αποθήκη-Αποθέματα, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης (Ράφια), Εναλλακτικά - Αντίστοιχα Είδη, Serial Numbers, Παρτίδες, Χρώμα & Μέγεθος, Group Sets (Σύνθετα Είδη)

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Πελάτες, Προμηθευτές, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Τιμολογιακές πολιτικές

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πιστωτικές Κάρτες, Χρηματικοί Λογαριασμοί και Ταμεία, Open Item (Αντιστοιχήσεις), Διακανονισμοί και Δόσεις, Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control

ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ειδικές χρεωπιστώσεις, Συμψηφισμοί συναλλασσομένων, Ξένο νόμισμα (Διεθνείς Συναλλαγές), Κοστολόγηση Εισαγωγών - Εξαγωγών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Λογιστική Εσόδων - Εξόδων, Πάγια - Αποσβέσεις

ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΟΡΟΙ και ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές), ΄Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόμενοι), Μισθοδοσία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Υποκαταστήματα / Sites, Business Units, Έργα, Μέσα (Resources), Γεωγραφικά σημεία, Business Processes, CRM - Sales, Έγγραφα, Διαχείριση εγκρίσεων

ΛΙΑΝΙΚΗ
Retail Business, Συνδέσεις POS / Retail Systems

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Παραγωγή, Εσωλογιστική Κοστολόγηση (Βιομηχανική)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Υπηρεσίες και Τεχνικοί, Service & Εγγυήσεις, Διαχείριση Συμβάσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ και ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Εσωλογιστική Κοστολόγηση (Εμπορική), Activity Based Costing, Προϋπολογισμοί

REPORTS
Soft1 Report Designer - Basic, Soft1 Report Designer - Advanced, Soft1 Report Designer - Templates

CUSTOMIZATION TOOLS
Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασμός Οθονών, Soft1 Script Engines (VB, java etc), Soft1 Designer (DB Fields), Soft1 Designer (DB Tables), Soft1 Total Script Builder, DLL Customization, ALERT, Customization Toolkit, Run Time Rights

REMOTE SYSTEMS - DATA TRANSFER
Soft1 Web Publisher, Soft1 Remote Systems (Server & Connections), Τηλεφωνικά κέντρα, eSupport User, Merging

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Soft1 Multilingual: Αγγλική, Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβική, Τουρκική, Ρωσική