Μισθοδοσία

Για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση της μισθοδοτικής λειτουργίας προτείνεται η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία που:

  • Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων
  • Παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διαχείριση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management)
  • Προσφέρει όλες τις λειτουργίες, έντυπα και αναφορές που απαιτούνται από τη νομοθεσία στην κατάλληλη μορφή
  • Περιλαμβάνει δυνατότητες κατανομής εργαζομένων σε κέντρα κόστου, ενημέρωσης Γενικής ή/και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ενημέρωση εφαρμογών τρίτων.
  • Η εφαρμογή διατίθεται ως ανεξάρτητη εφαρμογή ή ως ενότητα του προγράμματος συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες ενότητες του μηχανογραφικού συστήματος.

Τρόπος διάθεσης

Η εφαρμογή διατίθεται:

  • με παραχώρηση 'Αδειας Χρήσης Αορίστου Χρόνου,
  • με το μοντέλο ASK και
  • ως υπηρεσία μέσω Internet - SaaS.