Κώδικας δεοντολογίας

Τα μέλη της 7net σέβονται και τιμούν τους κώδικες δεοντολογίας, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της πληροφορικής και οργάνωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότερες αρχές του κώδικα δεοντολογίας της ACM (Association of Computing Machinery).

Σαν επαγγελματίας:

  • επιδεικνύω πάντα τιμιότητα και αξιοπιστία.
  • τιμώ τις συμβάσεις και τις συμφωνίες.
  • γνωρίζω και σέβομαι τη σχετική με την εργασία μου ισχύουσα νομοθεσία.
  • σέβομαι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων αντιγραφής, ευρεσιτεχνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • σέβομαι το ατομικό, οικογενειακό, ιατρικό και πάσης φύσεως άσυλο ή απόρρητο των άλλων.
  • τιμώ την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνω γνώση στα πλαίσια της εργασίας μου.
  • φροντίζω να συντηρώ και να αναβαθμίζω την επαγγελματική μου επάρκεια.
  • έρχομαι σε επαφή με πηγές υπολογισμών και επικοινωνιών μόνο αν είμαι εξουσιοδοτημένος.
  • αγωνίζομαι πάντα να προσδώσω το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας, αποτελεσματικότητας και κύρους στις διαδικασίες και στα προϊόντα της εργασίας μου.