Ιατρικό λογισμικό

Σειρά πληροφοριακών συστημάτων υγείας

Σειρά πληροφοριακών Συστημάτων για φορείς Υγείας με σύνθετες απαιτήσεις & λειτουργίες.
Η σειρά δίνει ιδιαίτερο βάρος στην βοήθεια λήψης αποφάσεων στο διοικητικό-οικονομικό τομέα του φορέα, στην διασύνδεση των φορέων υγείας & των ιατρών σε επίπεδο επιστημονικό & επαγγελματικό, στην δημιουργία κέντρων πρόληψης & ενημέρωσης του πληθυσμού και στην δημιουργία κέντρων αναφοράς διαγνωστικού & θεραπευτικού χαρακτήρα.

H σειρά υποστηρίζει την :

 • Κάρτα Υγείας με ευρεία διάδοση & πολυσυλλεκτικό αντικείμενο υπηρεσιών.
 • Τράπεζα Ιατρικού Φακέλου.
 • Εγκαθίδρυση ενιαίου δικτύου ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων από τους ιατρούς & τους φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα
 • Εγκαθίδρυση δικτύου ιατρικής διασύνδεσης σε επίπεδο επιστημονικής υποστήριξης
 • Δημιουργία κέντρου αναφοράς διαγνωστικού & θεραπευτικού χαρακτήρα.
 • Δημιουργία τμήματος επιστημονικής υποστήριξης & συνεχιζόμενης κατάρτισης του ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Δημιουργία ειδικού τμήματος παρηγορητικής υποστήριξης ασθενών με χρόνια νοσήματα.

Μερικές από τις εφαρμογές της σειράς είναι οι ακόλουθες :

 • SmartDoctor: Σειρά Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας για Ιατρούς.
 • SmartHealth: Πληροφοριακό σύστημα Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία).
 • SmartLab: Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών & τμημάτων του Διαγνωστικού Εργαστηριακού Τομέα.
 • SmartLab - ICDO: Πληροφοριακό Σύστημα για Παθολογοανατομικά και Κυτταρολογικά Εργαστήρια.
 • SmartClinic: Πληροφοριακό σύστημα Μονάδων Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Γραφείο Κίνησης Ασθενών, Λογιστήριο Ασθενών, Γραφείο Υλικού, Καταστάσεις Ταμείων κλπ)