Συστήματα CRM

Η εφαρμογή Soft1 CRM Sales & Marketing καλύπτει με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο τη Διαχείριση Πωλήσεων και Ενεργειών Marketing, μπορεί δε να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις άλλες ενότητες των εφαρμογών Soft1με τις οποίες συνδέεται, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία της επιχείρησης. Καλύπτει:

 • Διαχείριση επαφών – λογαριασμών
 • Διαχείριση ενεργειών πωλήσεων
 • Διαχείριση ευκαιριών πώλησης
 • Διαχείριση προσφορών και παραγγελιών
 • Διαχείριση ενεργειών προώθησης

S1 CRM

Γενικές ενδεικτικές δυνατότητες

 • Λειτουργία τοπικά ή μέσω Internet
 • Καλύπτει εξειδικευμένες απαιτήσεις συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών
 • Δυνατότητα μαζικής δημιουργίας ενεργειών από ευρετήρια συνδεδεμένων ενοτήτων
 • Διασύνδεση ενεργειών, αυτόματη δημιουργία ενεργειών από άλλες, ιστορικό προέλευσης και κατάληξης
 • Καρτέλες ενεργειών σε όλες τις βασικές συνδεδεμένες ενότητες
 • Αυτόματες προειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις, απαγορεύσεις κλπ
 • Business intelligence analysis ενεργειών
 • Διαχείριση διαδικασιών e-mail και εργασίες σύνδεσης με Outlook
 • Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα

S1 CRM - Sales & Marketing

Ενδεικτικές δυνατότητες

 • Έτοιμες ενότητες διαχείρισης καθημερινών εργασιών (κλήσεις, συναντήσεις, e-mail [import - export από MS Outlook], γενικές ενέργειες)
 • Εύκολη διαχείριση ενεργειών μέσω ημερολογίων (calendars) – προσωπικών και ομάδας
 • Πλήρης διαχείριση επαφών - λογαριασμών
 • Εύκολη ανάκτηση σημαντικών πληροφοριών
 • Διαχείριση leads και μετασχηματισμός σε ευκαιρία πώλησης
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ευκαιριών πώλησης
 • Διαχείριση πιθανοτήτων κλεισίματος
 • Παρακολούθηση του συνόλου των ευκαιριών και των αντίστοιχων ενεργειών
 • Έλεγχος δραστηριότητας πωλητών
 • Pipe line report
 • Δημιουργία καταστάσεων πελάτων ή υποψηφίων
 • Αυτοματοποιημένη εκτέλεση προωθητικής ενέργειας
 • Υποστήριξη πολλών τύπων προωθητικών ενεργειών
 • Ανάλυση αποδοτικότητας ευκαιριών πώλησης και προωθητικών ενεργειών