Εκπαίδευση

Η 7net διεξάγει σεμινάρια που απευθύνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών και οργανισμών και σκοπό έχουν την επιμόρφωσή τους στα θέματα δομής και ροής της πληροφορίας.

Επιπλέον η 7net αναλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών στις εφαρμογές που αναπτύσσει ή εγκαθιστά.