Επικοινωνία
7net - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
Σύμβουλοι Πληροφορικής

Αθήνα: Ιππώνακτος 41, ΤΚ 11744

Παξοί: Γάϊος Παξών, ΤΚ 49082

Τηλέφωνο
Αθήνα: 2106100260
Παξοί: 2662032520

E-mαil: info@7net.gr