Εγκατάσταση Συστημάτων

Η 7net έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων ERP που της επιτρέπει να αναλαμβάνει ή και να συμμετέχει σε τέτοιες ομάδες υλοποίησης.

Επιπλέον μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση περιφερειακών ως προς το ERP εφαρμογών (CRM, WMS, κλπ) φροντίζοντας και για τη διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων.