Η εταιρεία

Η 7net είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2002.

Υπό την ομπρέλα της βρίσκεται μια ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών που καλύπτουν όλους τους τομείς της πληροφορικής (κεντρικά πληροφοριακά συστήματα - πακέτα ERP, CRM, WMS, ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών, δίκτυα, διαδίκτυο και εφαρμογές του, ασφάλεια δεδομένων).

Το πρωτοποριακό στοιχείο της 7net είναι η δομή της. Λειτουργεί σαν ένωση ανεξάρτητων στελεχών και εταιρειών με σταθερή όμως σύνθεση, με αποτέλεσμα:

* Επάρκεια έμπειρων στελεχών
* Δυναμική σύνθεση ομάδων
* Εξεύρεση του ειδικού για κάθε θέμα
* Μηδαμινά λειτουργικά έξοδα

Αυτά δίνουν στη 7net το πλεονέκτημα της παρουσίασης σε κάθε έργο ομάδων εξαιρετικά ψηλού επιπέδου, παραμένοντας πάντα ανταγωνιστική στις τιμές.