Συστήματα ERP

Η 7net προτείνει τους παρακάτω έτοιμους συνδυασμούς ενοτήτων για την εμπορική διαχείριση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας:

Soft1 100 για μικρές και νέες επιχειρήσεις, Soft1 300 για μεσαίες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και Soft1 ERP για μεγαλύτερες και καθιερωμένες επιχειρήσεις.

Εκτός από τους παραπάνω έτοιμους συνδυασμούς, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις διαθέσιμες ενότητες (modules) μόνο εκείνες που καλύπτουν τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε (MySoft1).