Ποιό πρόγραμμα χρειάζομαι;


Απαντήστε στις παρακάτω απλές ερωτήσεις και θα σας στείλουμε μια εκτίμηση της λειτουργικότητας του προγράμματος που χρειάζεστε καθώς και το αναμενόμενο κόστος, χωρίς καμιά δική σας υποχρέωση

Επιλέξτε το είδος της εταιρείας

Επιλογή της κατηγορίας των φορολογικών βιβλίων που τηρεί η εταιρεία.

Συμπληρώστε το επάγγελμα.

Συμπληρώστε το πλήθος των εργαζομένων που θα χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, μαζί με τους μετόχους που εργάζονται στην εταιρεία.

Πλήθος εγκαταστάσεων (κεντρικό, καταστήματα, υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία) που η εταιρεία απασχολεί προσωπικό ή μετόχους.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για το ποιός και που τηρεί τα λογιστικά βιβλία.