Ο ρόλος των σύγχρονων τμημάτων πληροφορικής.

Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής έχει επηρεάσει και το ρόλο των τμημάτων πληροφορικής. Η συνεχής ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρειών και οργανισμών έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες τις οποίες τα άτομα της πληροφορικής μοιραία καλούνται να ικανοποιήσουν.

Η εικόνα του παλιού μηχανογράφου, που η δουλειά του εξαντλείται στη συντήρηση των μηχανημάτων και σε κάποια επεξεργασία δεδομένων, φαντάζει γραφική μπροστά στις ικανότητες που απαιτούνται από τους σύγχρονους συναδέλφους του.

Η σύγχρονες αντιλήψεις εξαρτούν την αποτελεσματικότητα των τμημάτων πληροφορικής από την ικανότητά τους σε τέσσερις βασικούς άξονες: την τεχνική τους κατάρτιση, τη γνώση των εταιρικών διαδικασιών, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και την ανάπτυξη στρατηγικής της πληροφορικής για την εταιρεία τους.

Η τεχνική κατάρτιση ξεκινάει από τις προαπαιτούμενες για τους ανθρώπους της πληροφορικής ειδικές γνώσεις και επεκτείνεται με πρόσθετη εκπαίδευση σε ετήσια βάση καθώς και με τη συνεχή ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες.
Είναι τέτοιος ο ρυθμός μεταβολής των νέων τεχνολογιών που αν κάποιος δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και δε φροντίζει να εκπαιδεύεται, σε διάστημα 2-3 ετών δε θα μπορεί να θεωρείται πλέον τεχνικά ικανός.

Η γνώση των εταιρικών διαδικασιών παραδοσιακά προκαλούσε την αντίδραση των ανθρώπων της πληροφορικής. Καλυμμένοι πίσω από το θρυλικό επιχείρημα: «εγώ είμαι μηχανογράφος, όχι λογιστής ή αποθηκάριος» αρνούντο σθεναρά κάθε στενότερη επαφή με τα άλλα τμήματα. Η συνεργασία βασιζόταν στην αρχή της παραγγελίας: «ζήτα ότι θέλεις κι εγώ θα το φτιάξω».
Έτσι όμως μόνο αποσπασματικά έργα μπορούσαν να γίνουν. Κάθε ολοκληρωμένος και μακρόπνοος σχεδιασμός απαιτεί γνώση των ροών εργασίας σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και επομένως είναι αναγκαίο οι άνθρωποι της πληροφορικής να γνωρίζουν τις κύριες τουλάχιστον διαδικασίες όλων των τμημάτων.

Ένα από τα κλειδιά επιτυχίας του έργου της πληροφορικής είναι ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα άτομα της πληροφορικής πρέπει να λειτουργούν σαν «εσωτερικό κατάστημα» μέσα στην εταιρεία. Κάθε τμήμα και κάθε άτομο αντιμετωπίζονται σαν «εσωτερικοί» πελάτες που πρέπει να ικανοποιηθούν είτε πρόκειται για απλή υποστήριξη είτε για ανάπτυξη προγραμμάτων ή εφαρμογών που θα καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες.

Η στρατηγική πληροφορικής είναι ο άξονας που δείχνει την κατεύθυνση και δίνει το ρυθμό. Περιλαμβάνει το τι θέλει η εταιρεία να γίνει από πλευράς νέων τεχνολογιών καθώς και το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Έτσι γνωρίζει κανείς ανά πάσα στιγμή από πού ξεκίνησε, που βρίσκεται και που θέλει να φτάσει.

Βασικό συστατικό για τη λειτουργία αυτού του μοντέλου είναι οι καλές σχέσεις της πληροφορικής με τα άλλα τμήματα. Το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας αναδεικνύεται σε καταλύτη που δίνει στην πληροφορική τη δυνατότητα να προστατέψει όπου χρειάζεται την εταιρεία, λειτουργώντας σαν εσωτερικός σύμβουλος, και τελικά να την οδηγήσει με ασφάλεια στους προκαθορισμένους στόχους.

Σταμάτης Κοντάρης