Η 7net χορηγός σε Ημερίδα Πληροφορικής

Η 7net ήταν επίσημος χορηγός στην πρώτη ημερίδα πληροφορικής που διοργανώθηκε από τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Η ημερίδα χωριζόταν σε δύο ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις με αντικείμενο τη διδασκαλία και αξιολόγηση του μαθήματος της πληροφορικής ενώ η δεύτερη εστίασε στην αρχιτεκτονική και διαχείριση του σχολικού εργαστηρίου καθώς και στην παρουσίαση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Η εκδήλωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής και πραγματοποιήθηκε στα κτίρια του 1ου Λυκείου Βουλιαγμένης καθώς και στο Δημαρχείο Αχαρνών.